Apie

Nulinis Laipsnis – tai nepriklausoma architektūros kultūros ir kritikos platforma.

_0*- motto: “Nulinis laipsnis matematikjoje duoda vieneto reikšmę: “Iš nieko – kažkas, iš labai sudėtingo – į paprastą”.

_0*- misija: architektūrinės (alternatyvios) kultūros ir kritikos sklaida ir propagavimas visuomenės bendrai ir architektų bendruomenės lokaliai- švietimas.

_0*- yra: nepriklausoma architektūros kultūros ir kritikos platforma, užsiimanti sklaida, skirta reikšti analitinę – tarpdalykinę architektūros kritiką, kuri galimai įtakotų, keistų, turtintų ir praplėstų architektūros kultūros lauką Lietuvoje. Jos veikla – leidyba, kultūrinės veiklos organizavimu, reiškinių analize ir propagavimu Lietuvoje ir užsienyje. Veikia kaip santykių tarp architektūros ir visuomenės katalizatorium. Platforma kuria ir veikia kaip alternatyvios ir neformalios architektūros kultūros ir kritikos terpė. Organizuoja alternatyvios architektūrinės kutūros parodas, kritiką. Bendradarbiauja su esančiomis visuomeninėmis organizacijomis. Idėjos reiškiamos nepriklausomo architektūros kritikos leidinio pagalba – zinu “Nulinis laipsnis” lietuvių ir anglų kalbomis bei virtualioje erdvėje. Jis skirtas plėtoti architektūros, kaip sociokultūrinio reiškinio kokybę Lietuvoje ir skatinti kritikos, tyrimų formavimą.

_0*- zinas: artimai ateičiai: architektūros kultūros ir kritikos platforma, kurios idėjos reiškiamos leidinio – zino pagalba. Per metus leidžiami trys – keturi architektūros zino numeriai. Jo apimtis – dvipusis A0 formatas. Platinamas laisvai ir nemokamai architektams, bendruomenėms ir visuomenei. Leidžiamas zino teminis numeris yra priežastis diskutuoti užduota tema, todėl kiekvieno zino numerio pristatymas rengiamas kaip atvira diskusija, į kurią kviečiami reikšmingi architektūros ir su juo besisiejančio lauko dalyviai – pašnekovai. Kiekvienos diskusijos medžiaga apibendrinama dalyvio tekstu – esė, kuris patenka į baigiamąjį metų leidinį. Baigiamasis metų leidinys ir konferencija apjungia visas keturias metų temas bei dokumentuotas kontrareakcijas diskusijų metu. Šio pristatymo metu rengiama konceptualios architektūros projektų ir dokumentų paroda.

_0*- skirtas: visoms architektų kartoms ir jų atstovams, kurie nebemąsto apie architektūrą kaip apie profesiją ar amatą, bet kaip apie kultūrinį reiškinį ir veiklą viršijančią architektūros praktikos ar amato ribas. Bendruomenėms, kurioms rūpi architektūros kokybės klausimai. Visuomenei, kuri reaghuoja į architektūros raidos procesus bei faktus.

_0*- reikia, nes architektūros kritikos tradicijos ir jos sklaida visuomenei dar nėra susiformavusi. Architektūros kritikos kokybė dar vis siektinas dalykas. Tai, kas atsiranda kaip architektūros kritikos praktika, retai išeina už uždarų profesinių ar mokslinių leidinių ribų, kurie nėra plačiai prieinami visuomenei ir pačiai architektų bendruomenei. Tuo pat metu neretai ši kritika stokoja objektyvumo, atvirumo ir su architektūra siejamo teorinio konteksto. Ji dažnai – paviršutiniška ir paremta emociniu ar vien tik estetiniu vertinimu.

Susisiekite su mumis