Kviečiame architektus ir kitų sričių specialistus bei menininkus dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, skirtose Merkinės miesteliui ir jo bendruomenei aktualiai pagrindinės miesto aikštės raidos vizijų suformavimo problemai spręsti. Jų tikslas – pasitelkiant profesionalių architektų, vietos bendruomenės ir nepriklausomų ekspertų patirtis, diskusijos ir kūrybinių dirbtuvių procese suformuoti šios viešosios erdvės galimos raidos scenarijus, kurie taptų pagrindu tolimesniam šios vietos vystymui. Kūrybinėse dirbtuvėse sukurti darbai, atlikta įvairaus pobūdžio analizė taptų pagrindu produktyviau spręsti ne tik dabartinės aikštės, kuri neturi tapatybės, pertvarkos programos ir galimybių klausimus, bet ir visos Merkinės miestelio viešųjų erdvių sistemos problemą. Į šią sistemą patenka ne tik buvusio ir nunykusio Merkinės miesto urbanistinio audinio elementai – gatvės, bet ir aikštės bei Merkinės Partizanų kalnelio memorialas.

Merkinės miestelis, turintis labai turtingą istoriją ir buvęs svarbus urbanistinis strateginis centras skirtingais jo istorijos laikotarpiais, šių savo tapatybės savybių šiandien niekaip neišreiškia. Jų raiška erdvinėmis, architektūrinėmis ir istorinės atminties atgaivinimo priemonėmis yra labai svarbi tiek vietos tapatybės, tiek ir turistinio ar kultūrinio turizmo plėtros / patrauklumo aspektais. Kūrybinės dirbtuvės numatomos kaip kokybiško bendradarbiavimo tarp profesionalių architektų, vietos bendruomenės narių, savivaldos institucijų, vietos kultūros įstaigų praktika.

CV ir paraiškas prašome siųsti iki 2018m. rugpjūčio 27d. 10 val. nulinislaipsnis@gmail.com  , paraiškoje būtina nurodyti komandos pavadinimą, jos narių vardus ir pavardes, pateikti jų CV bei portfolio, kontaktinio asmens el.paštą ir telefono numerį.

Organizatoriai: Merkinės krašto muziejus, Všį “Nulinis laipsnis”, Merkinės miestelio bendruomenė.

Partneriai: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, Merkinės kultūros centras.

Laikas: 2018 rugsėjo 6-9 dienos.

Vieta: Merkinės miestelis

Dalyviai: 4 architektų komandos po 3-4 žmones; 3 kuratoriai; Miestelio bendruomenės atstovai. Savanoriai architektūros studentai po 1-2 kiekvienai kūrybinei komandai;

Reikalavimai komandai: 2 arba 3 architektai su ne mažiau kaip 5 metų praktinio darbo patirtimi, 1 kraštovaizdžio architektas arba/ir  1- kitos specialybės atstovas ar menininkas. Bendras komandos narių kiekis – iki 4 asmenų.

Kalendorinis grafikas (preliminarus):

Rugsėjo 6d. ketvirtdienis

17 val. Atvykimas, dalyvių registracija

18 val. įvadinė paskaita_1 : Kūrybinių dirbtuvių pristatymas

19.45 val. įvadinė paskaita_2: Merkinės miesto istorija ir urbanistinė aplinka

21 val. vakarienė 

Rugsėjo 7d. penktadienis

10 val. ekskursija po Merkinės miesto apylinkes

13 val. įvadinė paskaita _3: Miestelio viešoji erdvė kaip tapatybės ženklas

14-15 val. pietūs

15.30-20 val. darbas komandose

21 val. vakarienė/ diskusija

Rugsėjo 8d. šeštadienis

10-13.30 val. darbas komandose

14-15val. pietūs

15-20 val. darbas komandose

21 val. vakarienė/ diskusija

Rugsėjo 9 d. sekmadienis

10-13 val. kūrybinių dirbtuvių medžiagos parengimas, spausdinimas. Parodos paruošimas

14-15 val. pietūs

16-19 val. kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas Merkinės miestelio bendruomenei

(4 komandos po 30 min.) / diskusija, kausimai.

20 val. Vakarienė / kūrybinių dirbtuvių apibendrinimas

Rugsėjo 10 – 28d.  Kūrybinių dirbtuvių pristatymas rengimas Varėnos savivaldybėje;

Leidinio paruošimas ir spauda/ recenzijų parengimas ir skelbimas;

Kūrybinių dirbtuvių rezultatų apibendrinimas, derybos su institucijomis dėl įgyvendinimo; Informacijos sklaida internete.

Kontaktai:  projekto vadovas Tomas Grunskis, nulinislaipsnis@gmail.com  +37065283288,

Projektą pristato remia:  Lietuvos kultūros taryba