Plagiato projektas: „Modernios Lietuvos muziejus 2015m.“.

(kalba netaisyta)

Vienas iš žygdarbių, paženklinusių moderniosios Lietuvos valstybės egzistavimą ir sociokultūrinį būvį buvo 1933m. Stapono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis “Lituanica” per Atlantą. Tai įvykis, pasukęs sociokultūrius to meto Lietuvos valstybės vektorius nuo praeities, į ateitį ir modernumo kryptimi bei iš dalies atspindėjęs tuolaikes modernias socialines vertybes. Šio įvykio istorija ir jo baigtis yra vis dar nevienareikšmė. Egzistuoja keletas romantinių ir moksliškai pagrįstų šio skrydžio ir jo pabaigos versijų. Moderniosios Lietuvos muziejaus Vilniuje meninio projekto koncepcija yra grindžiama “Lituanica documentica” G.Sviderskytės nuo 2011 m. vykdomo tyrimo informacijos centro medžiaga (www.lituanica-documentica.lt) ir vieno iš tyrėjų – G.Kačergiaus skaičiavimais bei pusiau grožine “Kiro vizija”. Šio alternatyvaus dabarčiai meninio projekto erdvinės – planinės struktūros pagrindui naudojama minėtoje vizijoje nurodytos paskutinės skrydžio dalies bei esamo urbanistinio konteksto užduodamos erdvių kryptys. Pastato tūrio ir įvaizdžio formavimui pasitelkiamas žinomas ir jau archetipinis architektūros sprendinys – parafrazuota citata. Tai – Žydų muziejaus Berlyne idėjinė paralelė (Autorius architektas Daniel Liebeskind, projektavimas 1999m, atidarytas 2001 m.) ir jos interpretacija.

 

Projekto autoriai redakcijai yra žinomi.

lipdukas LTKT