PAVILJONAS_brezinai-A

2016 metais architektūros galerija „Nulinis laipsnis“ skelbia mobiliosios architektūros galerijos projektą „PROgina“.

 Aktualumas

Šiuolaikinės architektūros kultūros ir praktikos raida yra permanentinės raidos būklėje. Didelė dalis naujų ir aktualių architektūros lauko reiškinių, vykstančių Lietuvoje ir svetur yra vis dar nepažinūs Lietuvos visuomenei. Dažnu atveju architektūra vadinama vienpusiai – realizuoti architektūros pastatai, kurių kokybinis vertinimas yra vis dar problemiškas, o kultūrinė reikšmė yra diskusijų ir ginčių objektas. Tuo pat metu architektūros, kaip šiuolaikinio visaverčio tarpdalykinio meno paradigma yra vis dar naujas dalykas Lietuvoje. Siekdami populiarinti ir propaguoti architektūros kultūros reiškinius bei alternatyvias architektūros kultūros formas visoje šalyje ne tik sostinėje, siūlome projektą “Progina” – mobiliają architektūros galeriją – paviljoną, kuris būtų vežamas į pagrindinius Lietuvos miestus ir statomas pagrindinėse viešosiose erdvėse, kaip mobili nedidelė architektūros kultūros erdvė židinys, kur vyktų aktyvi architektūros reiškinių pristatomoji, diskusinė ir parodinė veikla.

 Kam skirtas? Vietos bendruomenės, miestų savivaldybės, visuomenės dalis besidominti architektūros reiškiniais.

Planuojama viso projekto veikla. Konceptualiosios architektūros parodos, architektūros kultūros ir kritikos seminarai bei pristatymai, Archmedialės (Šiuolaikinių architektūros ir medijų menų) mikrofestivalio renginiai, Kūrybinės dirbtuvės – socialiniai eksperimentai.

Koncepcija.

PROgina – tai saugios perėjos iš vienos vietos į kitą, kertant rizikingas kliūtis parafrazė. Architektūros kultūros lauke PROgina yra kultūrinė erdvė, kurioje susitinka architektūros profesionalai, tarpdalykinio jos lauko veikėjai ir atstovai su visuomene. Projektas PROgina – mobili architektūros galerija yra saugaus ir aiškaus perėjimo nuo architektūrinio nihilizmo, tolerantiškos ir kultūringos architektūros link paieška – tunelis, kuriame keliami fundamentalūs architektūros kultūros ir jos prigimties klausimai. PROgina perfrazuota iš žodžio pragina, kuri yra pralaida gyvūnams ir žmonėms po intensyvaus eismao keliais. PrOginai yra pritaikytas tipinis, konkrečiam inžinierinaim tikslui ir funkcijai naudojamas įrenginys – rifliuotos cinkuotos skardos konstrukcija, kuri adaptuota kultūrinei erdvei sukurti.

Terminas pragina

– praginà. pragynà. iš abiejų pusių tvora aptvertas kelias gyvuliams varyti, pragana: Užkaišiojo praginas kartim. Anksčiau buvo dvi praginos, dabar jau kiek metų tik viena. Už Petro riksmus pyko labai, o dabar už pragyną pyksta.

– Pragina – inžinierinis objektas – statinys po arba virš automobilių, geležinkelio ar kito susisiekimo transporto kelio, skirtas gyvūnams jį kirsti be kliūčių. Gaminamas iš tipinių surenkamų konstrukcijų.

Projekto tikslas

– architektūros kultūros ir kritikos propaganda Lietuvos miestuose, jos edukacinis aspektas. Projektu yra siekiama populiarinti architektūros kultūrą, šviesti visuomenę apie šiuolaikinės architektūros reiškinius, propaguoti architektūros, kaip socialaus,  šiuolaikinio tarpdalykinio meno paradigmą, keisti visuomenės požiūrį tiek į architektus, tiek ir į architektūrą. Atskleisti nekonvencionalias šiuolaikinės architektūros reiškinių savybes ir briaunas.

Projekto veiklos prioritetai.

 Projektu siekiama, kad su architektūros kultūros reiškiniais būtų supažindinami kuo didesnė visuomenės dalis. Tuo tikslu kuriama patraukli jų pateikimo forma – mobili architektūros galerija, kuri užtikrina tų reiškinių pristatymą visuomenei nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės – ekonominės padėties ar tautinės priklausomybės. Šiuo projektu siekiama šviesti visuomenę šiuolaikinės architektūros klausimais, kuo aiškiau pateikti giluminę informaciją apie naujas architektūros kultūros raiškos formas. Mobilios architektūros galerijos (kaip ir pati konceptualiosios architektūros galerijos) idėja yra nauja, dar nerealizuota Lietuvoje, Tai inovatyvi kultūrinė iniciatyva architektūros kultūros lauke. Šiuo projektu yra skatinamas visuomenės domėjimasis architektūra, siekiama plėtoti kūrybingą ir kritinį mastymą. Juo siekiama tolerancija tiek architektams, tiek ir šiuolaikinei architektūrai. Mobiliosios architektūros galerijos paviljonas kaip nedidelis kultūros židinys su savo veiklos formomis – parodų renginiais, seminarais, mikrofestivalio koncertais, paskaitomis ir virtualiosiomis gyvomis diskusijomis bus įdomios ir patrauklus tiek vietos bendruomenėms – lokaliai, tiek ir šalies mastu. Mobili architektūros galerija – paviljonas, pasitelkiant šiuolakines medijas, ekologijos technologijas ir socialiai orientuotą architektūrinės edukacijos veiklą kryptingai propaguos architektūros kaip visaverčio ir tarpdalykinio meno prieigą. Projekto “Pragina” edukacine, kūrybinių dirbtuvių ir parodine kultūrine veikla skatinama profesionaliojo architektūros meno sklaida regionuose. Mobiliosios architektūros galerijos paviljonas numatomas statyti visų didesniųjų Lietuvos miestų viešosiose erdvėse – pagrindinėse aikštėse, skveruose ir/ar parkuose skirtingu metu. Kiekvieno tokio vizito metu būtų rodoma video medžiaga apie iki jo vykdytą projekto veiklą buvusiame mieste ir reakcijas į jį. Projektas numato įtraukti į kultūrinę veiklą kūrybinių dirbtuvių forma vietos bendruomenes ar architektūra besidominčią visuomenės dalį, kas taip pat skatintų jų kūrybiškumą, saviraišką ( pavyzdžiui, kūrybinės dirbtuvės socialinis eksperimentas “Mano/Tavo erdvė” ). Projektas jungtų bendrai veiklai vietos savivaldybių institucijas ir jų kultūros įstaigas, nes jo įgyvendinimui yra būtina vietos savivaldos parama. Projekto metu vyktų tarpdisciplininiai ir eksperimentiniai meno projektai – mikrofestivalio Archmedijalė garso, vaizdo, intervencijų eksperimentų renginiai.

Projekto vieta:

Šiauliai, Panevėžys, Klaipėda, Alytus, Utena, Kaunas, Nida, Vilnius.

Projekto laikas:

2017-2018 m.

Saulius Jankauskas ©3 (1)

PAVILJONAS_brezinai-1 PAVILJONAS_brezinai-2 PAVILJONAS_brezinai-3 PAVILJONAS_brezinai-4 PAVILJONAS_brezinai-5 PAVILJONAS_brezinai-6 PAVILJONAS_brezinai-7Screen Shot 2016-10-27 at 22.51.52