SKelbiame naują mūsų projektą ” Virtuali architektūros galerija Nulinis laipsnis _0*:VR”, kuris yra skirtas sukurti vykstančių ir jau numatytų parodų bei jų eksponatų virtualias parodas 3d skenavimo ir skaitmeninių technologijų pagalba. Tokios ekspozicijos kurimas yra aktualus dėl pakitusių kultūros institucijų veiklos sąlygų, Covid -19 pandemijos aplinkybių, o taip pat svarbus užtikrinant architektūros galerijos ekspozicijų pasiekiamumą tarptautiniu mastu internete.
Architektūros galerijos “Nulinis laipsnis” _0* parodos yra skirtos idėjų, eksperimentinės ir koncepcinės architektūros žanrams, kurie yra labai reti šiuolaikinės produktyvistinės architektūros lauke Lietuvoje. Tikimės, kad jų virtuali ekspozicija padidints architektūros kultūros raiškos sklaidą ir pasiekiamumą.

Projektą pristato:

Projektą remia: